Als ik een geit koop, zal een familie in Mali dan ook echt een geit krijgen?

Neen.

De cadeaus uit de collectie Oxfam Pakt Uit staan symbool voor onze programma's. Het zijn concrete voorbeelden van het werk dat Oxfam samen met haar partners doet overal ter wereld.

Alle cadeaus bestaan ook echt. In Mali financiert onze partner wel degelijk de aankoop van geitjes. Maar het geld voor het cadeau 'geitje' zal naar de verwezenlijking gaan van projecten binnen het thema 'Leven van landbouw'.
Voor meer informatie, zie de rubriek 'Waar gaat het geld naartoe?'