Waar staan de vijf thema's voor?

Het thema ‘Respect voor vrouwen’ illustreert het recht op identiteit en diversiteit. Alle individuen zijn gelijk ongeacht hun kleur, overtuiging, geslacht,… Oxfam let vooral op de plaats van vrouwen in de maatschappij. De cadeaus van dat thema staan daarom voor de initiatieven van onze partners om het leven van vrouwen te verbeteren en voor het werk dat ze doen rond het geweld op vrouwen.

Het thema ‘Leven van landbouw’ is gelinkt aan het recht op duurzame bestaansmiddelen.  Door een cadeau te kiezen van dat thema steun je onze projecten rond duurzame landbouw: vorming van boeren, verbetering van productietechnieken enz.

Het thema ‘Waardig werk’ is eveneens gelinkt aan het recht op duurzame bestaansmiddelen. Door een cadeau te kiezen van dit thema steun je onze projecten rond waardig werk: vorming van arbeid(st)ers, verbetering van werkomstandigheden enz.

De cadeaus van het thema ‘Noodhulp en veiligheid’ zijn gelinkt aan het recht op leven en op veiligheid. Het gaat om noodhulpacties en om heropbouw-, rehabilitatie- en preventieprojecten die Oxfam voert bij humanitaire crisissen, of ze nu door de natuur of door conflicten werden veroorzaakt.

Het thema ‘Basisdiensten’ staat voor de projecten gelinkt aan het recht op sociale basisvoorzieningen: toegang tot water, gezondheidszorg, onderdak, onderwijs enz. Door te kiezen voor dit thema steun je de acties en het lobbywerk van onze partners in die sectoren.


Strategisch programma

Door cadeautjes te geven rond verschillende thema's, ondersteunt u het uitvoeren van het nieuwe strategische programma van Oxfam-Solidariteit. Het startte in 2008 en beschrijft alle activiteiten die de komende zes jaar zullen ondernomen worden met onze partners en bondgenoten.

Met haar programma engageert Oxfam-Solidariteit zich om vrouwen, mannen en kinderen te helpen die in armoede en onrecht leven, zodat ze kunnen genieten van duurzame levensvoorzieningen, ze toegang hebben tot sociale basisdiensten, ze kunnen leven in veiligheid, ze hun identiteit kunnen beleven en dat ze gehoord worden. Ons humanitair werk, onze ontwikkelingsprogramma’s op lange termijn, onze bewustmakingscampagnes en beleidsbeïnvloedende werk en onze activiteiten van eerlijke handel dragen bij aan de verwezenlijking van die doelstellingen.

Indien een van onze cadeaus zeer veel gekocht wordt, zou het kunnen dat een thema meer inkomsten krijgt dan Oxfam-Solidariteit op een redelijke en verantwoorde manier kan verwerken. Als dat zou gebeuren, verzekert Oxfam-Solidariteit dat die fondsen gebruikt zullen worden voor de algemene werking van het strategische programma 2008-2013.