De partners en projecten van Oxfam-Solidariteit

Jaarlijks steunt Oxfam-Solidariteit een honderdtal projecten en programma’s van partnerorganisaties in ruim 20 landen. We leveren eveneens noodhulp bij rampen en werken aan preventie, rehabilitatie en voorbereiding op rampen.

 

Zuiden
In het Zuiden heeft Oxfam-Solidariteit een uitgebreid netwerk van partnerorganisaties: landbouwcoöperaties, vakbonden, vrouwenorganisaties, bewegingen voor de verdediging van mensenrechten,… Al die organisaties engageren zich voor meer sociale rechtvaardigheid. Ze moeten op een democratische manier hun achterban vertegenwoordigen, transparant zijn in hun werkwijze en in hun financiële beheer.

Oxfam heeft een klein aantal bureaus in het buitenland om de programma’s op te volgen, maar het is de partner die de verantwoordelijkheid voor het project en de acties draagt. We vertrekken van het feit dat de lokale bevolking in het Zuiden over kennis en competenties beschikt. Dat partnerschap getuigt van onze overtuiging dat mensen hun rechten kunnen verdedigen.  

Oxfam-Solidariteit en haar partners werken altijd op twee niveaus: we geven steun aan de bevolking die in moeilijke omstandigheden leeft én voeren druk op het beleid opdat zij de situatie op een structurele manier die situatie zou aanpakken. Bijvoorbeeld: in Vietnam geeft onze partner vormingen over productietechnieken aan boeren; tegelijk pleit die partner bij de Vietnamese overheid om een beter landbouwbeleid te voeren met oog voor de kleinschalige landbouwer.

 

Noorden
In het Noorden voert Oxfam-Solidariteit vooral bewustmakings-, informatie-, vormings- en beleidsbeïnvloedende activiteiten. Dat werk gaat niet alleen over de grote vragen rond ontwikkeling en het recht van volken, maar ook over sociale problemen zoals vrede, werkeloosheid, racisme, ontwapening, klimaatverandering, sociale rechtvaardigheid, etc.

In deze geglobaliseerde wereld hebben de internationale instellingen en beslissingen een groeiende invloed op het beleid van landen. De internationale handelsakkoorden bepalen de prijs van koffie, maar zonder rekening te houden met de productiekosten van de koffietelers. Daarom zijn zij vaak verplicht om hun oogst onder de lokale productieprijs te verkopen. Om dergelijke situaties uit de wereld te helpen, moet het beleid van de instellingen veranderen. Daarom confronteren we de politieke besluitnemers met de gevolgen van hun beslissingen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Al onze activiteiten passen in het kader van de vijf fundamentele rechten die we verdedigen: het recht op duurzame bestaansmiddelen, het recht op sociale basisdiensten, het recht op leven en veiligheid, het recht om gehoord te worden en het recht op een identiteit.